Generalni Sekretar

Generalni Sekretar
 

Imenovan od strane Upravnog odbora na predlog Predsednika Asocijacije

Sprovodi odluke Predsednika Asocijacije i Upravnog odbora

Sa mandatom od 5 (pet) godina