Komiteti za Regionalni i Lokalni Razvoj

Komiteti za Regionalni i Lokalni Razvoj

SAMSP u svom sastavu ima pokrajinske, regionalne i lokalne odbore.

Regionalni odbori:

Beograd, kao grad regija a zatim Banat, Bačka, Srem i Mačva, Centralna Srbija, Istočna Srbija, Južna Srbija, Zapadna Srbija, Sandžak

Regionalni komiteti u svom sastavu imaju logalne odbore u svim gradovima Srbije.