Vesti • Održan XI međunarodni Kongres malih i srednjih preduzeća

Održan XI međunarodni Kongres malih i srednjih preduzeća

U petak, 04.11.2011. godine u Beogradu, Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeća – SAMSP  uz podršku OECD LEED Partner Cluba i Evropske asocijacije malih i srednjih preduzeća i zanatlija – UEAPME, je održala

XI međunarodni Kongres malih i srednjih preduzeća. 

Suorganizatori Kongresa su bili i Fondacija “Konrad Adenauer ” i MSP Unija Evropske narodne partije (SME Union of the EPP), partije evropskog Parlamenta.

Tema Kongresa je bila „Srbija na putu u EU“. 

Međunarodni Kongres malih i srednjih preduzeća već deceniju predstavlja platformu za razmenu iskustava i promovisanje razvojnih potencijala Srbije i mesto na kome poslovna zajednica i šira javnost mogu da se informišu o trendovima i izazovima koji se nalaze pred Srbijom na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Gosti XI Kongresa su bili između ostalih članovi Evropskog Parlamenta, predstavnici Delegacije Evropske Komisije, OECD-a, UEAPME, najznačajnijih evropskih poslovnih asocijacija, kao i predstavnici Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava.

Cilj kongresa je bio da predstavnici privatnog sektora, zajedno sa predstavnicima Vlade Srbije i gostima iz Evropske unije razmotre teme od značaja za razvoj poslovnog ambijenta u Srbiji i da na taj način doprinesu razvoju čitave privrede Republike Srbije.

oecd-leed-parner-club-samsp-sasme-kongres-congres