Organizacija

Organizacija

ORGANI ASOCIJACIJE  

• Skupština

• Upravni odbor

• Predsednistvo

• Predsednik SASMP

• Generalni sekretar

• Izvršni komitet

• Nadzorni odbor

Asocijacija u svom sastavu ima regionalne asocijacije osnovane na regionima od strane privrednika, članova asocijacije  i SAMSP.
Regionalne asocijacije MSP su u svom radu samostalne i tako organizovane a vezane su ugovorom o saradnji za maticnu asocijaciju SAMSP.

SAMSP u svom sastavu kao organizacione jedinice ima:

• ekonomski Savet

• ekonomsko-politicki Savet

• strukovne odbore