Skupština

Skupština

Skupštinu Asocijacije čine osnivači i 50 (pedeset) izabranih članova.
Skupština na sednici bira Predsednika i dva Potpredsednika Skupštine.
Predsednik i Potpredsednici Skupštine se biraju na period od 5 (pet) godina, a bez ograničenja u pogledu reizbora.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva njen Predsednik ili predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom presedava Predsednik Skupštine ili u njegovom odsustvu mogu presedavati potpredsednici ili predsednik Upravnog odbora.

 

Nadležnosti skupštine:

• donosi plan i program rada

• usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta

• usvaja druge opšte akte Udruženja

• bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora

• bira i razrešava članove predsedništva

• razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora

• razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj

• odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja

• odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je odluka osnivača i dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Članovi Skupštine

Biljana Ćopić – Marimex, Beograd, Omladinskih Brigada 37 – Predsednica skupštine
Đurica Savkov – Banatski forum, Zrenjanin, Ivana Milutinovića 2 – Potpredsednik
Velimir Vukadin – GMEX group, Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 76/10
Bojan Joksimović – Luna/TBWA, Beograd, Milovana Marinkovića 3 – www.luna-tbwa.ls.rs
Branislav Antović – 3K produkcija, Beograd, Trg Republike 5
Robert Čoban – Color press group, Novi Sad, Temerinska 102 – www.color.rs
Veselin Jevrosimovic – ComTrade group, Beogad, Savski Nasip 7 – www.comtrade.com
Aleksandar Rodić – Italian disign center, Beograd, Karađorđeva 2-4 – www.italian-design-center.ls.rs
Miodrag Colić – Colić clinics, Beograd, Surdulička 5 – www.dr-colic.com
Zoran Cvetanović – Art Vista doo, Beograd, Požeška 83 – www.artvista.ls.rs
Mladen Alvirović – SAT media group, Beograd, Cara Dušana 205 – www.sat-media-group.ls.rs
Slobodan Stričević – Prince Aviation, Beograd, Goce Delčeva 40-42 – www.princeaviation.com
Mića Pantelić – Tribeca restorani doo, Beograd, Kralja Petra 22 – www.tribeca.rs
Neven Bošković – Ice bar-café, Beograd, Kosovska 37
Branislav Tapusković – Advokatska kancelarija, Beograd, Bul.Kralja Aleksandra 43
Petar Jovanović – YUPMA, Beograd, Bože Jankovića 14 – www.yupma.rs
Jasmina Knežević – Bel Medic bolnica, Beograd, Koste Jovanovića 87 – www.belmedic.rs
Ivan Bjelajac – Devana Technologies, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10A – www.devana.rs
Ana Bovan – Bovan colsuting, Beogad, Žorža Klemansoa 13 – www.bovan.eu
Sasa Jokić – Golf centar Novi Sad. Novi Sad, Ignjata Pavlaša 2 – www.golfclubcentar.rs
Vladimir Popović – Pizza bar, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 V – www.pizzabar.rs
Ljubisa Ristić – SZR „MIA frizerski salon“, Beograd, Gavrila Principa 22

Članovi skupstine su i Predsednik  pokrajinske asocijacije MSP Vojvodine i Predsednici Regionalnih asocijacija MSP,  Beograda, Bačke, Banata, Srema, Centralne Srbije, zapadne Srbije, južne Srbije, istočne Srbije, Sandžaka.