Usluge

Usluge

Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeća, zanatskih radnji i preduzetnika ima za cilj da pružanjem usluga doprinese uvećanju poslovne snage i otpornosti ovog sektora privrede kroz uvažavanje svih njegovih specifičnosti i potreba i to kroz:

ZASTUPANJE INTERESA, POTREBA I MIŠLJENJA PREDSTAVNIKA MSP SEKTORA

• Uticaj na stvaranje regulatornog okruženja kroz snažno zalaganje za privredne interese i interese privatnog kapitala u domaćoj javnosti

• Zastupanje interesa MSP u evropskim i drugim međunarodnim poslovnim i sličnim asocijacijama

SARADNJA I KOMUNIKACIJA

• Poslovna komunikacija, upoznavanje i podsticanje saradnje među članovima, a u cilju stvaranja međusobnog poslovnog poverenja

• Pod sloganom Budite vidljivi nudimo Vam mogućnost umrežavanja sa drugim privrednim subjektima na lokalnom, nacionalnom, ali i evropskom tržištu, čime povećavate svoju poslovnu bazu  i promovišete svoju kompaniju

• Pod sloganom Direktno u Evropu ostvarujete saradnju sa partnerima – članovima UEAPME, zatim sa institucijama evropskog Parlamente i Evropske Komisije, sa partnerima preko Leed-partner kluba OECD, kroz zajedničko ulaganje sa nemačkim, francuskim i italijanskim preduzećima, uz mogućnosti povezivanja, promocije, networking biznisa članica sa evropskim partnerima

EDUKACIJA

• Organizacija seminara, obuka, treninga, okruglih stolova;

KONSULTANTSKE USLUGE

• Kroz saradnju sa nadležnim organima, institucijama, univerzitetima  i nevladinim organizacijama, nudimo privredno – pravne, informativne i druge oblike stručne pomoći, posebno iz oblasti agrobiznisa i  IT sektora

Agrobiznis je trend i potreba. Sa jedne strane obuhvata proizvodnju sirovina a sa druge njihovu preradu i plasiranje na tržište, te zaradu. Do ostvarivanja profita postoji niz stepenica tj parametara koji utiču na finalni ishod. Dobro odabrano seme nije garancija visokog prinosa. Takođe, dobra sirovina ne znači I odličan finalni proizvod, kao ni sigurno tržište. Agrobiznis je pametno poslovanje, uz poznavanje svih koraka I načina da se oni optimizuju. Naš sektor za agrobiznis, upravo zato okuplja različite stručnjake iz brojnih oblasti agrobiznisa, koji u funkciji konsultanata, daju mišljenje ili preporuku.

Na raspolaganju su vam:

• Tumačenje analiza zemljišta i ispitivanje zemljišta na terenu i u laboratoriji

• Preporuke za đubrenje ratarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura

• Projektovanje melioracionih sistema (sistemi za navodnjavanje, odvodnjavanje, zaštita od erozije)

• Određivanje normi zalivanja i vremena zalivanja

• Izrada studija opravdanosti sistema za navodnjavanje

• Projektovanje proizvodnje jakih alkoholnih pića i vina

• Preporuke i saveti u proizvodnji vina

• Vođenje proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića

• Analize mikrobiološke ispravnosti vode i prehrambenih proizvoda za internu kontrolu

• Konsultacije u proizvodnji gljiva

• HACCP sistem za upravljanje bezbednošću prehrambenih proizvoda (uvođenje i održavanje)

• Obuke zaposlenih (HACCP sistem)

• Kreiranje sadržaja sajtova po meri

PRAVNO-ADVOKATSKE USLUGE

• Kroz saradnju sa advokatskim kancelarijama, nudimo vam, privredno – pravne, informativne i druge oblike stručne pomoći

PRISTUP I PODRŠKA U KORIŠĆENJU RASPOLOŽIVIH  FONDOVA  ZA FINANSIRANJE SEKTORA ZANATSTVA, MIKRO, MALOG I SREDNJEG BIZNISA

• Pronalaženje partnera; konsultacije i pomoć u svim fazama realizacije projekta

VAŠA KANCELARIJA U BEOGRADU

• Pregovarajte sa partnerima u svojoj kancelariji u Beogradu; organizujte obuke ili druge oblike specijalnih događaja u prostorijama Asocijacije, uz našu podršku i logistiku u pripremi i realizaciji, kao i mogućnost oglašavanja Vašeg poslovnog poduhvata putem Privrednog Centra Komore Beograda

VAŠE KANCELARIJE PO SRBIJI

• Saradnja i logistička podrška među članovima regionalnih komiteta i lokalnih odbora  Asocijacije

BAZE PODATAKA

• Besplatno korišćenje jedinstvene baze podataka Asocijacije

ADRESAR

• Izrada poslovnog godišnjeg kataloga sa web prezentacijom KO JE KO U PRIVREDI SRBIJE

INFORMISANJE

• Putem sajta Asocijacije, kroz brojne aktivnosti i događaje u organizaciji Asocijacije ili članova Asocijacije, kao i putem distribucije elektronskog newsletter-a (jednom mesečno) o problemima, iskustvima, savetima i korisnim informacijama iz sveta biznisa, od značaja za članove Asocijacije

LOBIRANJE

• Sve vrste legalnog lobiranja