Strukovni Odbori

Strukovni Odbori

SAMSP u svom sastavu ima i strukovne odbore koji se bave pomoći  MSP sektoru i porodičnom biznisu u okviru određene struke.

To su:

• Investicije, bankarstvo i osiguranje

• Naukao i IT

• Idustrija

• Agrobiznis

• Trgovina

• Turizam i ugostiteljstvo

• Saobracaj i veze

• Građevinarstvo

• Kultura i medije

• Sport