Vesti • Održan X Kongres Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća

Održan X Kongres Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća

U petak, 26.11.2010. godine u Centru „Sava“ Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeća – SAMSP,  uz podršku OECD LEED Partner Cluba i Evropske asocijacije malih i srednjih preduzeća i zanatlija – UEAPME, je organizovala X kongres malih i srednjih preduzeća. Suorganizatori Kongresa su bili Privredna Komora Beograd,  Fondacija “Konrad Adenauer Stiftung” i MSP Unija Evropske narodne partije (SME Union of the EPP), partije evropskog Parlamenta.

Tema Kongresa je bila „Evropska perspektiva privrede Srbije“. Kongres je održan u dva panela, na sledeće teme: Panel I -“Socijalni dijalog i tripartitna saradnja – politika zapošljavanja i kolektivno pregovaranje” i Panel II – “Mere javne politike i unapređenje inovativnosti, kao ključni elementi kreiranja podsticajnog okruženja za MSP sektor”.

Međunarodni kongres malih i srednjih preduzeća već deceniju predstavlja platformu za razmenu iskustava i promovisanje razvojnih potencijala Srbije i mesto na kome poslovna zajednica i šira javnost mogu da se informišu o trendovima i izazovima koji se nalaze pred Srbijom na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Gosti X jubilarnog Kongresa bili su članovi Evropskog Parlamenta, predstavnici Delegacije Evropske Komisije, OECD-a, najznačajnijih evropskih poslovnih asocijacija, kao i predstavnici Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava.

Cilj kongresa je bio da predstavnici privatnog sektora, zajedno sa predstavnicima Vlade Srbije i gostima iz Evropske unije razmotre teme od značaja za razvoj poslovnog ambijenta u Srbiji i da na taj način doprinesu razvoju čitave privrede Republike Srbije.

srpska-asocijacija-malih-i-srednjih-preduzeca-post-thumb-vukadin